S K A R B Ø V I K    I D R E T T S F O R E N I N G

logo
 A
alfrnesset          tafjordkraft          coop          rongve          smp

Neste kamp

Ukens kampsponsor

Det var under den 1.verdenskrig at det ble interesse for fotball i Skarbøvik Skarbøvik Idrettsforrening ble stiftet 16.10.1930. Lokale ildsjeler som Hele Liadal, Henry Klokk, Elias og Karl Hagen, Ole Skarbø og Kristian Hagerup stod i spissen for dette. Første formanen i Skarbøvik Idrettsforrening var Albert Gjerde som i mange år var en markant personlighet i foreningen.
 
Etter krigens slutt i 1945 var det full fart med planer for bygging av foreningens første bane ute på "Stormyra" på Tueneset. 17 august 1947 kunne den første SIF-bana åpnes. Like etter ble det anskaffet en millitærbrakke som ble satt opp til bruk som garderobe-hus.
 


Foreningens idrettsutøvere gjorde det stadig bedre i de første årene og på fotballsiden ble det helt i slutten av 1940-åra startet opp med guttefotball. Det var særlig Bjarne Skarbøvik som stod i spissen for dette tiltaket og som engasjerte de unge fotballgutta både på bana og ikke minst i skolekjelleren i Fagerheim, der de lærte bl.a. å lede å administrere.
 
Hånballen fikk ikke noe særlig oppslutning i disse årene , noe som medførtse at håndballgruppen ble midlertidig nedlagt.

Generalsponsor

sbm

Andre sponsorer